Pages Menu

Over Mij

Ik was zwanger van mijn derde kind, en mijn oudste zat vol vragen. “Mam, hoe groot is de baby nu? Is het stil in de buik? Heeft de baby al een ‘ik’?”. Sommige vragen hadden een duidelijk antwoord, andere niet. Mijn zoon had het nodig om van gedachten te wisselen, om zijn gevoelens en ideeën uit te spreken. Al pratende kon hij toch meer grip krijgen op zoiets groots en ongrijpbaars als een kind op komst.

Als prille ouder zat ik ook vol vragen. Ik ging op zoek naar antwoorden, en vond OO, oftewel Onvoorwaardelijk Ouderschap. Elk kind is uniek. Elke ouder is uniek. Elke familie en buurt waar een kind opgroeit is uniek. Opvoeden is daardoor dynamisch, en een simpel 1+1=2 antwoord op opvoedvragen bestaat niet. Ouderschap vergt een beetje creativiteit. Toch weten we best globaal hoe mensen, hoe kinderen in elkaar steken. Wat hen goed doet, wat zij nodig hebben. Opgroeien doe je tussen mensen, mét mensen.  Als ouder ben je in mijn optiek niet zozeer opvoeder, maar eerder degene die veiligheid en uitdaging biedt, koestering en ruimte om te ontdekken, vertrouwen en onvoorwaardelijke liefde. Waarbij je naast je kind staat, niet boven. Dát is waar Onvoorwaardelijk Ouderschap in mijn optiek om draait: je kind zien als mens, vanaf het begin. Opgroeien doe je samen.

Ik heb de afgelopen jaren gewerkt als Creatief Therapeut Beeldend, en gaf slaapcursussen, sociale vaardigheidstrainingen en meer. Ik werd moeder, volgde de opleiding tot La Leche League Leidster, schreef voor BOVA magazine en ontdekte dat mijn hart bij schrijven ligt. Liefst over ouderschap. Ik ben één van de makers van Kroost, ouderschap zonder fratsen. En nu geef ik dus workshops, lezingen, en blijf heel veel schrijven over baby’s en hun behoeften, over opgroeien, en over de groei die je als ouder doormaakt. Alles verzameld op Lindar, Creatief Ouderschap.